ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
Α.Φ.Μ.:998756499
Γ.Ε.ΜΗ.:058970504000
Μ.Α.Ε.:62104/62/Β/06/0245
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση:ΛΑΓΚΑΔΑ 31-Τ.Κ. 54629
Τηλέφωνο:2310556219